Kościół parafii rzymskokatolicka św. Augustyna

W dniu 25 października 2020 roku założyliśmy kilka urządzeń do trwałego osuszenia  metodą elektroosmozy w kościele  pod wezwaniem  Św. Augustyna w Borucinie na Śląsku.   

W dniu zamontowania urządzeń Viking S 04/GPL111 zostały wykonane 74 pomiary, które wykazały zawilgocenie powyżej 70% wartości wilgotności masowej – wartość średnia 4,75%

Kolejne pomiary powykonawcze wykazały poprawę parametrów wilgotnościowych:

  • 29 lipca 2021 spadek do wartości 7% wilgotności masowej zaś wartość średnia spadła do poziomu 0,61%
  • 10 marca 2022 pomiary wykonane  wykazały wilgotność o wartości średniej 5,5% masowej zaś wartość średnia spadła do poziomu 0,45%

Trwałe usunięcie wilgoci zabezpieczyło obiekt przed dalszą degradacją i polepszyło parametry eksploatacyjne oraz  zabezpieczyło cenny instrument, jakim są organów kościelne.

Przy tak dużych obiektach jak kościoły lub budynki wielogabarytowe wykazany spadek oraz parametry końcowe są bardzo dobre.