Urządzenie VIKING S04 (Typ GPL-111)

Patent RP 194574

ZASADA DZIAŁANIA URZĄDZENIA.

VIKING S04

Urządzenie pracuje bez mechanicznej ingerencji w strukturę osuszanej budowli (kamień, cegła, beton itp.) Aparat emituje fale elektromagnetyczne o odpowiednim kształcie, natężeniu i częstotliwości, powodując powstanie odwróconego dynamicznego zjawiska elektroosmozy (ruchu cząsteczek wody w kapilarach w kierunku ziemi). W wyniku powyższego, woda jest sprowadzana do ziemi i mury pozostają trwale suche. Uzyskują wilgotność eksploatacyjną.

Okres osuszania budynku jest uzależniony od stanu początkowego zawilgocenia, stopnia zasolenia, grubości muru, rodzaju materiału i może trwać od 2 do 24 miesięcy. Praktycznie, po około sześciu miesięcznym okresie działania systemu osuszania, uzyskujemy pożądane efekty. VIKING S04 montuje się na stałe podczas normalnej eksploatacji budynku, bez względu na porę roku, na ścianach budynku powyżej strefy zawilgocenia.  Po osuszeniu budynku aparat nadal działa spełniając rolę izolacji pionowej jak i poziomej zapobiegając ponownemu zawilgoceniu budynku.

Niweluje również szkodliwe promieniowanie żył wodnych. Wilgoć, z uwagi na  stały i długotrwały proces, skutkuje występowaniem związków soli szkodliwych dla struktury budowlanej na powierzchni ścian nośnych jak i działowych. Są to najczęściej chlorki, azotany, siarczany sodu, potasu, magnezu czy wapnia, o wartości przekraczającej wielokrotnie przyjęte normy.

Sole rozpuszczalne wraz z wodą przemieszczają się w kapilarach do strefy odparowania w kierunku zewnętrznych powierzchni murów, kumulując się i krystalizując w porach powierzchniowych, lub na samej ich powierzchni. Powstające bardzo wysokie ciśnienie krystalizacji powodują tak jak w  wypadku tego obiektu zniszczenie tynków i degradacje cegieł. Również doprowadza to do ubytków tynków i pękanie ścian.

Stopień zawilgocenia potwierdzają wykonane pomiary, miernikiem elektronicznym. Z naszych doświadczeń wynika, iż zakres zawilgocenia w wielu przypadkach przekracza wielokrotnie dopuszczalne wartości.

ZALETY URZĄDZENIA A STAN ZDROWIA

Ważnym  aspektem zastosowania  urządzenia jest  likwidacja, poprzez odcięcie, transportu wody w murach.

Zarodników pleśni i grzybni – Aspergillus niger (kropidlak czarny) wpływający na   organizm ludzki. Grzyby i pleśnie działają patogennie na ustrój człowieka powodując wiele chorób społecznych. Wytwarzają one ogromne ilości zarodników, których znaczenie, jako czynnika zagrażającego zdrowiu mieszkańców, wzrosło ostatnio do granic niebezpiecznych. Grzyby te atakują między innymi płuca, układ nerwowy, gałkę oczną, mięsień sercowy a także wywołują inne schorzenia, ogólnie objęte nazwą aspergilozy. Jak wynika z badań  na  Akademii Medycznej w Krakowie i najaktualniejszego stanu wiedzy (UNESCO) – choroby ludzkie wywołane trującym działaniem mykotoksyn, czyli metabolitów pleśni mają ścisły związek z powstaniem chorób nowotworowych, takich jak: rak wątroby, rak płuc, rak przełyku, rak żołądka, guzy mózgu i białaczki (rak krwi).

Najlepiej dotąd poznano działanie niektórych hepatropowych mykotoksyn, np: metabolitu Aspergilus flavus,  zwanego aflatoksyną. Nawet jednorazowa, większa dawka aflatoksyny może doprowadzić do nie odwracalnych przedrakowych i nowotworowych zmian w wątrobie. Prócz działania toksycznego i rakotwórczego aflatoksyny wywierają również wpływ na organogenezę płodową. Aflatoksyny mają również wpływ na ośrodkowy układ nerwowy z możliwym uszkodzeniem mózgu.

ZALETY I PARAMETRY URZĄDZENIA:

 • bezinwazyjną metodą osusza każdy typ obiektu,
 • osusza mury będące w promieniu  działania,
 • po osuszeniu następuje całkowita blokada możliwości ponownego zawilgocenia
 • usuwa i blokuje emisje zarodników, pleśni i grzybni,
 • likwiduje zapach stęchlizny
 • nie wymaga żadnych prac budowlanych, stosowania środków chemicznych, wierceń itp,
 • nie wymaga wykonywania wykopów, napraw izolacji,
 • posiada 40-letnią gwarancje, rękojmię oraz serwis,
 • posada najniższą cenę w porównaniu z wszelkimi tego typu usługami dostępnymi w kraju i na terenie UE,
 • wytwarza zdrowy mikroklimat w obiekcie, a dodatkową zaletą urządzenia jest  korzystny metabolizm tlenowy czyli „energizowanie” komórki, co wpływa korzystnie na jej funkcje życiowe,
 • nie wymaga dozoru, posiada bezobsługowy system kontroli,
 • posiada liczne referencje,
 • koszt eksploatacji wynosi 1 zł na miesiąc.

PARAMETRY TECHNICZNE

 • napięcie zasilania                                                                          230V AC
 • moc pobierana                                                                             1,5-2,0 W
 • wielkość indukcji magnetycznej B w obrębie urządzenia           0,1-0,6 μT
 • wielkość natężenia pola elektromagnetycznego E w otoczeniu urządzenia  10-90 V/m
 • zasięg korzystnego oddziaływania – średnica kuli                            30m
 • wymiary                                                                                  30x30x10 cm