Licencjonowany zakład osuszania budynków i zabezpieczenia przeciwwilgociowego

MARREN P.P.H.U. Marcin Schmidt

Ofertę, jaką przedstawiamy, dotyczy zastosowania nowoczesnego, bezprzewodowego, elektronicznego systemu osuszania budynków urządzeniami najnowszej generacji VIKING S04 (Typ GPL-111).

Z czego wynika zawilgocenie budynku? Najczęściej przyczyną są:

 • podsiąkanie kapilarne,
 • braku właściwej izolacji poziomej i pionowej fundamentów i murów,
 • wilgotności  kondensacyjnej, higroskopowej, sorpcyjnej

Objawami zawilgocenia to:

 • zniszczenia tynków i malatury,
 • pękanie i degradacja ścian stropów, posadzek,
 • wysolenia (chlorki, azotany, siarczany sodu, potasu, magnezu lub wapnia),
 • plamy wilgoci,
 • liczne ślady pleśni i grzybni,
 • degradacja stolarki drewnianej,
 • występowanie  „zjawiska punktu rosy”.

Przedmiot oferty zawiera:

 • ocenę stopnia zawilgocenia, przy pomocy urządzenia elektronicznego pomiary ujęte w protokole pomiarów wilgotności,
 • dostawę urządzeń w terminie do 5 dni roboczych po otrzymaniu zlecenia,
 • instalacje nowoczesnych, bezprzewodowych, elektronicznych urządzeń systemu osuszania murów urządzeniami VIKING S04.
 • efektywne osuszenie obiektu do wilgotności technologicznej tj. naturalnej, w okresie do dwóch lat (to jest ścian nośnych, posadzek oraz ścian działowych, wraz ze strukturą murów poniżej poziomu ziemi).
 • wykonywanie badań powykonawczych, przebiegu osuszania, w tych samych miejscach dwukrotnie w ciągu roku oraz raz w roku w pozostałym okresie lub do momentu wcześniejszego osiągnięcia stanu osuszania murów,
 • doradztwo budowlane w zakresie prac renowacyjnych oraz metod ich wykonania,
 • bezpłatny dojazd do 150km (powyżej – opłata według stawki za km),
 • wykonanie ekspertyzy zawilgocenia oraz badania powykonawcze, które wykonywane są metodą bezinwazyjną atestowanymi przyrządami elektronicznymi,
 • wykonanie badań mykologicznych między innymi stopnia zasolenia murów (opcjonalnie).
Pomiar wilgoci murów. Marren Marcin Schmidt
Pomiar wilgotności murów

System nowoczesnego i bezprzewodowego systemu osuszania murów elektronicznymi urządzeniami VIKING S04 (Typ GLP-111) spełnia w osuszonym obiekcie ważne funkcje:

 • trwałe osuszanie budynku do wilgotności technologicznej – naturalnej,
 • izolacji poziomej i pionowej nawet poniżej poziomu gruntu,
 • zabezpieczenie przed wtórnym podsiąkaniem kapilarnym,
 • trwałe blokowanie wtórnego podsiąkania kapilarnego.