Przedsiębiorstwo Marren P.P.H.U, reprezentowane przez inż Marcina Schmidt funkcjonuje na rynku od kilkudziesięciu lat.

Świadczy ono usługi w zakresie osuszania budynków metodą nieinwazyjną na terenie Polski oraz poza granicami.

Firma jest licencjonowanym zakładem osuszania i zabezpieczania przeciwwilgociowego, która posiada wszelkie zezwolenia i certyfikaty zgodne z wytycznymi UE. Jest jedynym przedstawicielem producenta na terenie południowej Polski.

Obecnie, w ponad 11 000 obiektach, zostały wykonane instalacje na terenie Polski, Niemiec, Grecji i Włoch. Z czego w blisko 5 000 obiektach na terenie Dolnego Śląska. W szczególności są to budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, zabytki i obiekty sakralne.

Zastosowane urządzenia elektroniczne VIKING S04 (GPL-111), umożliwiające nowoczesne i bezprzewodowe osuszanie budynków, posiadają patent RP nr 194574 (wydany 2003-03-28).

Urządzenie to spełnia wymogi w zakresie:

  • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2013/35/UE z dnia 2013-06-26 dotycząca wartości  pól elektromagnetycznych,
  • Dyrektywy LVD 73/23/EEC oraz EMC 98/336/EEC,
  • zaleceń przez konserwatorów zabytków, opierając się na normie ”O-Norm 3355-2” (Europejska Norma Dot. Osuszania Zabytków).

Krótka opinia na temat zainstalowanych urządzeń w obiektach.